მიტრალური სარქველის პროლაფსი

 2024-01-15 კარდიოლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

მიტრალური სარქველის პროლაფსის დროს, გულის მარცხენა წინაგულსა და მარცხენა პარკუჭს შორის არსებული მიტრალური სარქველი სრულყოფილად არ იხურება. შედეგად მარცხენა პარკუჭიდან წინაგულის მიმართულებით ხდება სისხლის უკან დაბრუნება, რასაც უწოდებენ სისხლის რეგურგიტაციას. აღნიშნული მდგომარეობა სიცოცხლისთვის საშიში არ არის და არ საჭიროებს ...

გული და სისხლის მიმოქცევა

 2024-02-14 კარდიოლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

სისხლის მიმოქცევის უწყვეტობას განაპირობების გული, რომელიც შეიძლება ტუმბოს შევადაროთ, უფრო სწორედ, ორ შეკავშირებულ ტუმბოს, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილია ძგიდით. ტუმბოს ერთი ნაწილი მდებარეობს მარცხინვ, მერე კი მარჯვნივ. მათი დანიშნულებაა გადატუმბონ სისხლი, რომლის უწყვეტი მოძრაობა აუცილებელია სიცოცხლისთვის ...

სუპრავენტრიკულური პარკუჭზედა ექსტრასისტოლია

 2024-02-03 კარდიოლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

სუპრავენტრიკულური (წინაგულოვანი, პარკუჭზედა) ექსტრასისტოლის დროს ირღვევა გულის ნორმალური რითმი, რაც განპირობებულია სინუსის კვანძის გარეთ წარმოქმნილი იმპულსის შედეგად გამოწვეული გულის ნაადრევი შეკუმშვით. სუპრავენტრიკულური, ანუ პარკუჭზედა ექსტრასისტოლა ჩვეულებისამებრ, საშიში არ არის, უფრო საყურადღებოა პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლის ...

ტაქიკარდია

 2024-01-24 კარდიოლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

მოსვენების რეჟიმში ადამიანის გულისცემის რაოდენობა განისაზღვრება წუთში 60-დან 90-მდე. ეს არის ნორმა, რომლის გადაჭარბებაც ტაქიკარდიაზე მიუთითებს. ფიზიკური ან ემოციური დატვირთვიდან გამომდინარე, გულისცემა შეიძლება აჩქარდეს ან შემცირდეს, რაც სავსებით ნორმალურია და ფიზიოლოგიურ ტაქიკარდიად მიიჩნევა. პრობლემურად ითვლება ...

ბრადიკარდია

 2024-01-25 კარდიოლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

მოსვენების რეჟიმში ადამიანის გულისცემის რაოდენობა განისაზღვრება წუთში 60-დან 90-მდე. თუ გულისცემის სიხშირე წუთში 60-ზე ნაკლებია, მაშინ საქმე გვაქვს მდგომარეობასთან, რომელსაც ბრადიკარდია ეწოდება. შენელებული გულისცემა დამოკიდებულია ასაკზე და ადამიანის ფიზიკურ მდგომარეობაზე, მაგალითად, კარგად ნავარჯიშებ სპორტსმენებს შენელებული პულსი ...