ნისტაგმი

 2023-12-15 ნევროლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

ნისტაგმი არის თვალების უნებლიე რხევითი მოძრაობა, ჰორიზონტალურად, ვერტიკალურად, წრიულად. ნისტაგმი შეიძლება იყოს თანდაყოლილი ან შეძენილი. შეძენილი ნისტაგმისგან განსხვავებით, თანდაყოლილს არ ახლავს თავბრუსხვევა. ნისტაგმის განვითარება შესაძლოა გამოიწვიოს თვალის ნერვის, ტვინის ან მისი მკვებავი სისხლძარღვების დაზიანებამ, თვალის ოპტიკური ...

ნეიროპლასტიურობა

 2024-01-28 ნევროლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

ადამიანის ტვინი დაახლოებით ასი მილიარდი ნეირონისგან შედგება. ნეირონები, რომლებიც ერთმანეთთან ხშირად ამყარებენ კავშირს (ერთმანეთის მეზობლებს წარმოადგენენ), გამოირჩევიან საინტერესო თვისებით, მათ კვალინდებურად უნდებათ ერთმანეთთან კონტაქტი, მით უფრო მეტად, რაც უფრო ხშირია მათი ურთიერთკავშირი. ნეიროპლასტიურობა არის ტვინის მნიშვნელოვანი ...

აუტიზმი ბავშვებში

 2024-03-26 ნევროლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, დაახლოებით ყოველი 100 ბავშვიდან 1-ს აუტიზმი აღენიშნება. აუტიზმის ნიშნები შეიძლება გამოვლინდეს ადრეულ ბავშვობაში, მაგრამ მეტწილად დიაგნოსტირება სკოლის პერიოდის მქონე ბავშვებში ხდება. აუტიზმის მქონე ზოგიერთ ადამიანს შეუძლია დამოუკიდებლად იცხოვროს და შეინარჩუნოს შრომითი უნარი ...

ამიოტროფული გვერდითი სკლეროზი

 2024-01-28 ნევროლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

ამიოტროფული გვერდითი სკლეროზი (ამიოტროფული ლატერალური სკლეროზი) პროგრესირებადი ნეიროდეგენერაციული დაავადებაა, რომელიც გამოწვეულია მოტორული ნეირონების პროგრესული დეგენერაციით. დაავადება იწვევს ფიზიკური შესაძლებლობების დასუსტებას ისეთ დონეზე, რომ ადამიანი სრულად კარგავს ნებითი კუნთების მოძრაობის შესაძლებლობას, არ შესწევს საკუთარი ...

თავის ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფერო

 2024-02-21 ნევროლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

თავის ტვინი ცენტრალური ნერვული სისტემის მთავარი ორგანოა. ამ ორგანოს შესწავლამ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა, მაგრამ მისი დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ საიდუმლოებით არის მოცული. თანამედროვე მედიცინაში ტვინის ცალკეული უჯრედები და უბნები საკმაოდ კარგად არის შესწავლილი, მაგრამ საკითხი, თუ როგორ ფუნქციონირებს ტვინი, მასში არსებული ...

ვერტებრო-ბაზილარული უკმარისობა

 2024-02-04 ნევროლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი

ვერტებრო-ბაზილარული უკმარისობის დროს, თავის ტვინის კონკრეტულ უბნებს არასაკმარისი რაოდენობის სისხლი მიეწოდება, რის გამოც აღნიშნული უბნები განიცდიან ჟანგბადის და გლუკოზის ნაკლებობას, რაც საბოლოო ჯამში ტვინის ფუნქციობას აუარესებს. ამ სინდრომის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი ათეროსკლეროზია, რომელიც თავის მხრივ, ქრონიკულ დაავადებას ...