სისხლის საერთო ანალიზის რეფერალური მაჩვენებლები

 2024-01-09 ჰემატოლოგია   ანდრო გაფრინდაშვილი
დასახელება ერთეული ნორმა
ლეიკოციტი (WBC) 10^9/ლ 4.4 - 10
ერითროციტები (RBC) 10^12/ლ 4.6 - 5.9
ერითროციტების საშუალო მოცულობა (MCV) ფლ 80 - 96
ერითროციტების განაწილების ფართი (RDW-CV) % 12 - 16
ჰემოგლობინი (HGB) გ/დლ 13.5 - 17.5
ჰემოგლობინის საშ. შემცველობა ერითროციტში (MCH) პკგ 26 - 33
ჰემოგლობინის საშ. კონცენტრაცია ერითროციტში (MCHC) გ/დლ 32.5 - 35.6
ჰემატოკრიტი (HCT) % 39 - 53
თრომბოციტი (PLT) 10^9/ლ 180 - 400
ნორმობლასტი % (NRBC%) % 0 - 0.5
ნორმობლასტი # (NRBC#) 10^9/ლ 0 - 0.03
მოუმწიფებელი გრანულოციტი % (IG%) % 0 - 0.5
მოუმწიფებელი გრანულოციტი # (IG#) 10^9/ლ 0 - 0.05
ნეიტროფილი % (Neut%) % 51 - 72
ნეიტროფილი # (Neut#) 10^9/ლ 2.24 - 7.2
ჩხირბირთვიანი ნეიტროფილი % (Bands%) % 0 - 5
ჩხირბირთვიანი ნეიტროფილი# (Bands#) 10^9/ლ 0 - 0.5
სეგმენტბირთვიანი ნეიტროფილი % (Seg%) % 50-67
სეგმენტბირთვიანი ნეიტროფილი# (Seg#) 10^9/ლ 2.2 - 6.7
ლიმფოციტი % (LYMPH%) % 20 - 40
ლიმფოციტი # (LYMPH#) 10^9/ლ 0.88 - 4
მონოციტი % (MONO%) % 2 - 10
მონოციტი # (MONO#) 10^9/ლ 0.08 - 1
ეოზინოფილი % (Eosino %) % 1 - 5
ეოზინოფილი # (Eosino#) 10^9/ლ 0.044 - 0.5
ბაზოფილი % (BASO%) % 0 - 1
ბაზოფილი # (BASO#) 10^9/ლ 0 - 0.1
პლაზმური უჯრედი % (Plasma cells%) % 0 - 0.5
პლაზმური უჯრედი # (Plasma cells#) 10^9/ლ 0 - 0.05